Sekretesspolicy

På vår webbsida används Google Analytics och cookies. Vi har även en koppling till vår Facebooksida.
Inga specifika personuppgifter avkrävs eller lagras.

Mer information om dataskyddsförordningen
Datainspektionen
Datainspektionen FAQ

Pressmeddelande angående samtycke för cookies
EU-komissionen