Kontakt

Bergstigen 3 B
921 45 Lycksele
Tfn 0950-700518

Klas K Alsbäck, 070-7551276, e-post = förnamn@lse-tele.com
Tomas Alsbäck, 070-5509626, e-post = förnamn@lse-tele.com

Koordinat = X 7168066 Y 1638474