Kontakt

Prästbolsvägen 5
921 33 Lycksele
Tfn 0950-700518

Klas K Alsbäck, 070-7551276, e-post = klas@lse-tele.com

Koordinat = X 7168066 Y 1638474